Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η βιωσιμότητα είναι η επικρατέστερη τάση στη βιομηχανία της μόδας. Καθώς μεταβαίνουμε από τις πιο παλιές μας συνήθειες σε μία πιο eco-friendly φιλοσοφία, νέες έννοιες έρχονται στο προσκήνιο. Συχνά ακούμε τους όρους βιώσιμη μόδα, ηθική μόδα και αργή μόδα. Ξέρουμε ότι υποδηλώνουν κάτι καλό, αλλά σε τι ακριβώς αναφέρεται ο καθένας; Είναι συνώνυμοι ή έχουν διαφορές μεταξύ τους;

Για να ξεδιαλύνουμε τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τους τρεις παραπάνω όρους, παρουσιάζουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις για κάθε έναν από αυτούς.

Αργή μόδα

Το μοντέλο της αργής μόδας είναι η εναλλακτική της γρήγορης μόδας, η οποία και επικρίνεται έντονα για τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον. Πρακτικά, είναι ένας τρόπος να προσδιοριστούν νέες λύσεις στη βιομηχανία της μόδας. Τέτοιες μπορεί να είναι νέες στρατηγικές σχεδιασμού, παραγωγής, κατανάλωσης, χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων.

Η κεντρική ιδέα πίσω από την αργή μόδα είναι ο περιορισμός της υπερκατανάλωσης προς όφελος του πλανήτη. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πρόθεση πίσω από τη δημιουργία ενός ρούχου εξετάζονται μέσα από το παραπάνω πρίσμα. Γενικότερα, η αργή μόδα επικεντρώνεται στο προϊόν και στο πώς θα επιμηκυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κύκλος ζωής του.

Η φιλοσοφία της αργής μόδας συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Αγοράζουμε vintage ή second hand ρούχα
  • Επαναχρησιμοποιούμε ή μεταποιούμε τα παλιά μας ρούχα
  • Ψωνίζουμε από τοπικά μαγαζιά και μικρές επιχειρήσεις
  • Προτιμούμε τα ρούχα που έχουν αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.

Βιώσιμη μόδα

Η βιωσιμότητα είναι ένα κίνημα που προωθεί την αλλαγή στη βιομηχανία της μόδας προς μια πιο οικολογική και κοινωνικά δίκαιη κατεύθυνση. Η βιώσιμη μόδα δεν περιορίζεται στα ρούχα που κατασκευάζονται αλλά συνδέεται με όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο τα στάδια κατά τα οποία σχεδιάζεται, όσο και τα στάδια παραγωγής, πώλησης και διαχείρισης του ρούχου μετά το πέρας της χρήσης του.

Όταν γίνεται λόγος για βιώσιμη μόδα, σίγουρα λαμβάνονται υπόψιν παράμετροι όπως η διατήρηση των φυσικών πόρων και η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες και υγειονομικές συνθήκες εργασίας μπαίνουν και αυτές στην εξίσωση.

Παρότι η βιώσιμη μόδα μπορεί να πάρει πολλούς ορισμούς και να σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα, κεντρικά σημεία στην ιδεολογία της είναι:

  • Οικολογικές πρακτικές στην παραγωγή
  • Διαχρονικά και ανθεκτικά σχέδια
  • Αξιοπρεπείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας
  • Επιδιόρθωση, επαναχρησιμοποίηση και μεταποίηση των ρούχων
  • Second hand και vintage αγορές
  • Διαφάνεια των επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες, διαδικασία παραγωγής και συνθήκες εργασίας.

Ηθική μόδα

Η ηθική μόδα καλύπτει ένα πλήθος από ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας στον τομέα παραγωγής, η ανθρώπινη εκμετάλλευση, το δίκαιο εμπόριο και η ευημερία των ζώων που εμπλέκονται σε αυτήν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη μόδα που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους και τα ζώα, ενώ επιδιώκει να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα.

Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να φαίνεται ότι βιώσιμη και ηθική μόδα συμπίπτουν, όμως στην πραγματικότητα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Ένα προϊόν που έχει φτιαχτεί με ηθικό τρόπο μπορεί να μην είναι βιώσιμο και το αντίθετο. Για παράδειγμα, ένα brand μπορεί να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων του αλλά να χρησιμοποιεί υφάσματα και πρακτικές που ζημιώνουν το περιβάλλον. Και από την άλλη, μπορεί ένα brand να είναι βιώσιμο όσον αφορά τα υφάσματα και την παραγωγή του, όμως να αδιαφορεί για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ζώων.

Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως ηθικές αναγνωρίζουν και σέβονται τα δικαιώματα όλων όσων εμπλέκονται στην παραγωγή ενός ρούχου. Εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαζόμενος πληρώνεται δίκαια για τις υπηρεσίες του, δουλεύει σε ασφαλείς συνθήκες και εκτιμάται για το ταλέντο και την προσφορά του. Ακόμη, εξασφαλίζουν ότι τα ζώα, που εμπλέκονται στην παραγωγή, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, δεν βλάπτονται και εξασφαλίζεται η ευζωία τους. Στα πλαίσια αυτά, δεν νοείται η θανάτωση ενός ζώου για το δέρμα ή το τρίχωμά του, με συνέπεια η ηθική μόδα να είναι συνήθως και vegan.

Όπως φαίνεται, το τοπίο στη βιομηχανία της μόδας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Οι τρεις παραπάνω τάσεις είναι οι επικρατέστερες, με καθεμία από αυτές να έχει τα δυνατά και τα τρωτά της σημεία. Κοινός στόχος, όμως, είναι ένας ιδεατός κόσμος, όπου οι τρεις φιλοσοφίες συνδυάζονται και η μόδα αποκτά εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε!

Αγαπάς την μόδα που σέβεται τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον; Έλα στην ομάδα μας στο Facebook και το Instagram, για να γράψουμε μαζί το μανιφέστο της μόδας… από την αρχή!