Τα brands που υπολογίζουν και σέβονται το περιβάλλον, υιοθετώντας βιώσιμες και οικολογικές παραγωγικές τακτικές όλο και πληθαίνουν. Ωστόσο, το να υπολογίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα δεν αποτελεί πάντα εύκολη υπόθεση. Eίδικα αν πρόκειται για μεγάλα sustainable brands όπως αυτό της Stella McCartney. H λογιστική φυσικού κεφαλαίου είναι μια καινοτομία που βοηθάει τα brands να μετατρέψουν σε αριθμητικά δεδομένα τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας τρόπος λήψης αποφάσεων που ονομάζεται περιβαλλοντικό κέρδος και απώλεια. Η καινοτομία αυτή είναι μια αποκάλυψη για τις εταιρείες, καθώς τις βοηθάει να μετρήσουν τον αντίκτυπο σε κάθε βήμα της διαδικασίας τους, από την επιλογή υφασμάτων μέχρι και τον τρόπο που κατασκευάζονται ή πωλούνται τα ρούχα στα καταστήματα.

Πώς όμως λειτουργεί αυτή η καινοτομία;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρόκειται για ένα είδος λογιστικής που μετρά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, μετρά το ποσοστό χρήσης νερού και γης, τη ρύπανση των ωκεανών και τα απόβλητα που πρόκειται να δημιουργηθούν από την εκάστοτε συλλογή ρούχων. Έπειτα, αυτά τα ποσοστά (δηλαδή οι επιπτώσεις) μετατρέπονται σε χρηματική αξία. Βοηθούν, έτσι, τα brands να κατανοήσουν το κόστος και το όφελος που θα έχουν από την υιοθέτηση των πρακτικών τους σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η καινοτομία, λοιπόν, αυτή συνοψίζεται σε 3 βασικά μέρη:

  1. Υπολογισμός του ποσοστού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις ενδεχόμενες επιλογές ενός brand και τις δραστηριότητές του.
  2. Εκτίμηση των πιθανών αλλαγών που μπορούν να γίνουν με βάση τα ποσοστά που υπολογίστηκαν στο πρώτο βήμα. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο εξαιτίας των υφασμάτων της, τότε θα εκτιμηθεί ποια εναλλακτικά υφάσματα μπορεί να χρησιμοποιήσει, πρικειμένου να μειώσει τον αντίκτυπο της.
  3. Χρηματική αποτίμηση της απαιτούμενης αλλαγής για να βελτιωθούν οι τομείς στους οποίους το brand χρειάζεται αλλαγή (π.χ βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για την υγεία των ανθρώπων).

Πώς γίνεται η μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος;

Ουσιαστικά πώς ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα, που είδαμε προηγουμένως, τo οποίο αποτελεί και την πιο σύνθετη διαδικασία; Αρχικά, χρησιμοποιούνται 3 τύποι δεδομένων. Ο πρώτος είναι τα δεδομένα υλικών, δηλαδή ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν, σε τι ποσότητα και από που προέρχονται. Δεύτερος τύπος δεδομένων είναι τα οικονομικά, πόσα χρήματα ξόδεψε η επιχείρηση προκειμένου να προμηθευτεί τα υλικά της. Ο τρίτος και τελευταίος τύπος δεδομένων είναι τα περιβαλλοντικά. Πιο συγκεκριμένα, τι επιπτώσεις έχουν για το περιβάλλον τα υλικά που συλλέχθηκαν αλλά και η διαδικασία για την επεξεργασία τους.

Η νέα αυτή καινοτομία που βοηθάει τα brands να υπολογίζουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο είναι πολύ σημαντική, αφού επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά όλη την παραγωγική τους διαδικασία, ευνοώντας και τα οικονομικά τους οφέλη αλλά παράλληλα φροντίζοντας να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Πηγή: Stella McCartney

Αγαπάς την μόδα που σέβεται τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον; Έλα στην ομάδα μας στο Facebook και το Instagram, για να γράψουμε μαζί το μανιφέστο της μόδας… από την αρχή!